Stěhování na druhý konec republiky


Když se natáčel film „Kulový blesk“, tvůrci scénáře a režiséři počítali s tím, že akce proběhne v Praze. Sice šlo o stěhování dvanácti rodin, a JUDr. Radosta (Rudolf Hrušínský) dokonce chystal akci „Kulový blesk II“ se čtyřiadvaceti rodinami, ale stále šlo o přestěhování dvanácti či dvaceti čtyř bytů či domů v rámci hlavního města, tedy na relativně velmi krátkou vzdálenost. Dovedete si představit, kdyby šlo o organizaci stěhování bytů z Prahy na druhý konec republiky? Stěhovací proces vždy nejvíce komplikuje vzdálenost. Pro stěhovací firmu je sice náročnější nakládat do auta břemena z bytů bez výtahu a z vyšších pater, ale pro zákazníka samotného je nejnáročnější čas. Čím déle stěhování trvá, a čím delší je přesun, tím větší trauma a psychická zátěž.

krabice na stěhování

Vše jen na první pokus – když se stěhujete po Praze a na něco zapomenete, stačí se vrátit jen o pár kilometrů zpět, vyřešit to a pokračovat v dalším životním cyklu. Když ale zapomenete na něco velmi důležitého ve Vsetíně nebo v Orlové, kam se stěhujete z Františkových Lázní, je to komplikace, jako hrom. Stěhování na dlouhou vzdálenost vyžaduje důslednější přípravu v takovém duchu, aby vše proběhlo na jeden pokus. Stěhování na dlouhé vzdálenosti také plánujte v dostatečném předstihu, objednejte stěhovací firmu nejlépe pět až šest týdnů před termínem stěhovací akce.

velké stěhování

Stěhovací vozy – velmi důležité je před stěhováním bytu z Prahy na druhý konec republiky domluvit schůzku u vás doma a dát stěhovákům na vědomí, co vše se bude stěhovat, aby bylo zřejmé, jak velký vůz si musí firma nachystat. Vše se poveze na jeden zátah v jednom autě, a v souvislosti s tím bude také dobré vědět, kolik pracovníků se bude stěhovací akce účastnit. Někdy stačí jen dva, jindy musí být alespoň tři, například při stěhování starožitností a těžkých a velmi objemných břemen.